Kadromuz

Bekir Selçuk – Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Özcan –Genel Müdür

Şeref Emen –Sorumlu Değerleme Uzmanı

Doğan Özaydın- Sorumlu Değerleme Uzmanı