Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri

Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri


  • 0
  • Aralık 21, 2020

Yayınlarım

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı, konut, bina, arsa, arazi vb. gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit etme işidir. Bu mesleği yapanlar gayrimenkul alım-satımında, ipoteğe dayalı kredi işlemlerinde değer tespiti yaparlar, ayrıca gayrimenkullerle ilgili davalarda bilirkişi olarak görüşlerine başvurulur. Bu mesleği yapacak olan kişilerin finans matematiğini, tapu mevzuatını ve imar mevzuatını çok iyi bilmeleri, inşaat projelerini analiz edebilmeleri, genel ekonomik konjonktür ve gayrimenkul piyasası hakkında fikir yürütebilmeleri gerekmektedir.

Gayrimenkul satın almak isteyen kişilerin ise, herhangi bir gayrimenkulu almadan önce, gayrimenkul değerleme uzmanlarına başvurmalarında ve alacakları gayrimenkulun gerek tapu işlemlerinde gerekse belediye ile ilgili konularda herhangi bir problemi ve sakıncası olup olmadığını öğrenmelerinde fayda vardır.

Uluslararası Değerleme Standartları’na (UDES) göre tanım da şu şekildedir: Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, Varlık Değerleme Uzmanları,Değerleme Uzmanları, değerleme yapmak ve sonuçlarını raporlamayı iktisadi bir faaliyet olarak yürüten özel bir meslek grubudur. Meslek erbabı olan değerleme uzmanları oldukça zor eğitim, öğretim ve ehliyet testlerinden geçmek ve becerilerini göstermek durumundadır. Ayrıca bu kişiler, Çalışma İlkeleri (ahlaki ilkeler ve yetkinlik) ve mesleki faaliyet standartlarına riayet etmeli, bunları muhafaza etmeli ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkelerine uymalıdırlar.

Değerleme: Herhangi bir kısıtlayıcı etki ve baskı olmaksızın ve alıcının tam olarak bilgilendirildiği bir ortamda, gayrimenkul üzerindeki hakların makul bir süre pazarda kalmak koşuluyla satılabileceği en yüksek peşin satış değerinin tespiti çalışması olacaktır. Gayrimenkulün pazar değeri tespitinde; emsal karşılaştırma, maliyet ve gelir kapitalizasyonu yöntemleri kullanılır. Emsal karşılaştırma yaklaşımında; geliştirilmemiş ve/veya geliştirilmiş gayrimenkulün değerini saptamak için mevcut pazar bilgilerinden yararlanılır. Maliyet yaklaşımında; geliştirmenin amortize edilmiş yeni maliyetinin arsa değerine eklenmesi suretiyle mülk değeri takdir edilir. Gelir kapitalizasyonu yaklaşımında; mülkün getireceği gelir, boş kalma, tahsilat kayıpları ve işletme giderleri işletme dönemi için analiz edilir. Geliştirme yaklaşımında ise, arsa üzerinde mevcut imar durumu dâhilinde potansiyel geliştirme ile ilgili tahminler yer alır.

Şirketimiz bu kapsamda; 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili değerleme taleplerini spk lisans belgeli uzmanlarınca; bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik içinde kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayış sloganı ile hızlı ve zamanında yerine getirmektedir.