Hukuki Süreçler için Değer Tespit Raporu

Hukuki Süreçler için Değer Tespit Raporu


  • 0
  • Aralık 21, 2020

Yayınlarım

Hukuki ve mali konuların çözümünde müşterilerimize ve avukatlarına yardımcı olacak profesyonel bir ekibe sahibiz. Hukuki konulara ilişkin olarak, bilirkişi raporları da yapılmaktadır.

Hazırladığımız konular;

  • Boşanma varlık değerleme
  • İş ortaklığı feshi için değerleme
  • İş ortaklığı anlaşması için değerleme hasar ve amortisman (Yıpranma payı) değerlemesi