Tekil makine ya da birden çok makinenin, devam eden kullanım, tasfiye, düzenli nakte çevirme, hızlı nakte çevirme veya ihtiyaç duyulan diğer değerlerinin tespit edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Makine veya makine parkının, çalıştırıldığı ortam, fiziksel durumu, makinenin tespit edilen özellikleri ile birlikte ele alınmaktadır. bu saha çalışması kapsamında tespit edilen bilgiler uluslararası kabul görmüş değerleme metotları ile anlamlandırılarak elde edilen değerler, detaylı şekilde raporlanmaktadır.

Değerleme ve raporlama işlemi SPK lisanslı makine mühendisi tarafından ister borsada işlem gören firmalara yönelik istersede özel işlemlerde kullanılmak üzere detaylı olarak düzenlenmektedir.